torsdag 22 april 2010

Starten uppskjuten!!

Nytt skepparmöte10.30!! Vi ligger på 17:e plats efter första dagen.