lördag 27 september 2008

Alle!

Gädda C&R 8,3kg tagen på en stor Zalt ålands färgen.